Nye websider

Vårt nettsted er nå lagt om til en mer moderne plattform. Det er foreløpig ikke så store endringer innholdsmessig, men omleggingen vil gjøre oss i stand til å gjøre hyppigere oppdateringer av weben. Så følg med på klyvelyd.no i tiden som kommer 🙂

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *


× 1 = nine